DUB 1012 PENGAJIAN MALAYSIA

0 aweesomme
BAB 2
PERJUANGAN KEMERDEKAAN DAN PEMBENTUKAN MALAYSIA


PENGENALAN

Negara ini telah mencapai kemerdekaan setelah melalui suatu proses yang panjang. Pengalaman negara dijajah oleh beberapa kuasa asing selama beratus-ratus tahun menjadikan semangat kepada rakyat tanah air untuk memiliki negara sendiri yang berdaulat kian menebal. Oleh itu, semangat dan kesedaran ini mula disalurkan melalui pelbagai cabang sehingga berjaya memberi kesedaran secara menyeluruh kepada rakyat. Kempen-kempen oleh para pejuang kemerdekaan akhirnya membuahkan hasil apabila British meluluskan piagam kemerdekaan  pada 31 Ogos 1957. Hasilnya, terbentuklah Negara Malaysia secara rasmi pada 16 September 1963.

2.1.1 KEBANGKITAN SEMANGAT NASIONALISME MENGIKUT KAUM

·         KEBANGKITAN SEMANGAT NASIONALISME MENGIKUT KAUM
         NASIONALISME KAUM CINA
         NASIONALISME KAUM MELAYU
         NASIONALISME KAUM INDIA

NASIONALISME MELAYU
-Tahap keagamaan
-tahap sosial dan ekonomi
-tahap politik

                         NASIONALISME CINA

   FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASIONALISME ORANG CINA
1.      Pada tahun 1898, Kang Yu Wei telah mengisytiharkan Rancangan Pembaharuan 100 Hari yang bertujuan untuk membawa pemodenan kepada negara cina.
2.      Gerakan Revolusioner yang berlangsung di negara cina telah memberi pengaruh kepada orang Cina di Tanah Melayu. Gerakan ini telah diterajui oleh Dr. Sun Yat Sen yang menentang kekejaman kerajaan Manchu.
3.      Pengaruh Parti Kuomintang dari negara China yang memperjuangkan semangat penyatuan negara China serta pengukuhan negara melalui perindustrian dan pemodenan.
4.      Penubuhan Parti Komunis Malaya (PKM) pada tahun 1930 yang bermatlamat menubuhkan sebuah Republik Komunis Malaya. PKM telah melancarkan beberapa siri mogok sehingga menyebabkan penangkapan dan pembuangan negeri beberapa orang pemimpinnya.

                   Nasionalisme India
Isu-isu yang mempengaruhi semangat nasionalisme orang India
Kegiatan antikolonial dalam kalangan orang Punjabi dipengaruhi oleh Pergerakan Ghadi yang bertujuan menghalau British dari India.
Pengaruh parti-parti kaum India yang bertujuan membela nasib kaum India.
Perjuangan Central Indian Association of Malaya (CIAM) merupakan gabungan 12 buah persatuan India dan empat buah dewan perniagaan India.
Gerakan Kebangsaan di India yang dipelopori oleh Mahatma Ghandhi. Ghandi telah memperjuangkan semangat pemulauan British yang dikenali sebagai Satiyagraha

2.1.2 PERJUANGAN DAN IDEA-IDEA SEMANGAT KEBANGSAAN MELALUI AKHBAR ATAU MAJALAH
     AL-IKHWAN
    •  Syed Sheikh Al-Hadi di Pulau Pinang
  16 September 1926
      Bercorak Islah Islamiah dan juga memuatkan tentang isu-isu kemunduran bangsa dan kebebasan kaum wanita.
         Digerakkan oleh Kaum Muda  
         UTUSAN MELAYU
         Abdul Rahim Kajai di Singapura
         November (1907-1922)
    29 Mei 1930
         Lambang perpaduan orang Melayu
         Membela kepentingan orang Melayu dan menentang penjajahan.
         Bahan pengajaran di sekolah

Al-Imam
PENGASAS:
Syed Syeikh Al-Hadi di Singapura
Diterbitkan pada 22 Julai 1906
Al-Imam dikatakan berkewajipan dan bertanggungjawab menyampaikan idea Kaum Muda berhubung pembaharuan dan memberi bimbingan kepada orang Melayu untuk bangkit daripada kemunduran

Majlis
Abdul Rahim Kajai di Kuala Lumpur
17 Disember 1931
Memperjuangkan semangat kebangsaan dalam kalangan orang Melayu

Saudara
Syed Sheikh Al-Hadi di Pulau Pinang
29 September 1928
Sambungan kepada Al-Imam dan banyak menyentuh persoalan agama dan usaha-usaha menggalakkan rakyat agar memajukan diri.

Warta Malaya
Syed Sheikh Al-Hadi di Pulau Pinang
29 September 1928
Sambungan kepada Al-Imam dan banyak menyentuh persoalan agama dan usaha-usaha menggalakkan rakyat agar memajukan diri.
Neracha
Haji Abas Mohd Taha di Singapura
15 Februari 1911
Memiliki konsep dan ciri yang hampir sama dengan Al-Imam.
Bercorak keagamaan dan memuatkan berita dari Timur Tengah, terutama berhubung semangat Pan-Islam.

Chenderamata
Guru-guru pelatih Maktab Perguruan Sultan Idris
Selepas Perang Dunia Kedua
Bertujuan untuk mencetuskan semangat kebangsaan pembaca

2.1.3 GERAKAN BERORGANISASI MENENTANG PENDIDIKAN KOLONIAL
NAMA PERSATUAN: KESATUAN MELAYU SINGAPURA (KMS)
TEMPOH DITUBUHKAN: 1926
TOKOH-TOKOH UTAMA: ORANG MELAYU SINGAPURA BERPENDIDIKAN
INGGERIS
                                            *MOHAMMAD EUNOS ABDULLAH                                            *TENGKU ABDUL KADIR
  *EMBOK SULOH
MATLAMAT: MEMPERBAIK KEDUDUKAN SOSIOEKONOMI ORANG MELAYU SEKALIGUS MEMUPUK KECENDERUNGAN UNTUK BERGIAT DALAM POLITIK.

NAMA PERSATUAN: PERSAUDARAAN SAHABAT PENA (PASPAM)
TEMPOH DITUBUHKAN: 1934
TOKOH-TOKOH UTAMA: GOLONGAN BERPENDIDIKAN MELAYU YANG PRO KAUM MUDA
    *SYED ALWI
                    *S.M. ZAINAL ABIDIN
                                            *SYEIKH ABDULLAH AL-MAGHRIBI

MATLAMAT: MEMPERBAIK KEDUDUKAN SOSIOEKONOMI ORANG MELAYU DENGAN MENGADAKAN PERSIDANGAN-PERSIDANGAN BAGI MENYELESAIKAN MASALAH-MASALAH ORANG MELAYU

NAMA PERSATUAN: PERSATUAN MELAYU PERAK (PMPK)
TEMPOH DITUBUHKAN: 18 SEPTEMBER 1937
TOKOH-TOKOH UTAMA: TERUTAMANYA KAKITANGAN KERAJAAN
                                            *WAN MOHD NUR BIN WAN NASIR
                                            *S.KASSIM
MATLAMAT: MELAKSANAKAN DASAR BEKERJASAMA DENGAN KERAJAAN BRITISH ATAS TUJUAN MENJAGA KEPENTINGAN             ORANG MELAYU.

NAMA PERSATUAN: PARTI KOMUNIS MALAYA (PKM)
TARIKH DITUBUHKAN: APRIL 1930
TOKOH-TOKOH UTAMA: SEBAHAGIAN BESARNYA ADALAH ORANG CINA
MATLAMAT: MENUBUHKAN SEBUAH REPUBLIK YANG BERFAHAMAN

NAMA PERSATUAN: PERSATUAN MELAYU SELANGOR
TEMPOH DITUBUHKAN: JUN 1937
TOKOH-TOKOH UTAMA:*TENGKU ISMAIL BIN TENGKU MOHD YASIN
                                       *RAJA BOT BIN RAJA YAHYA
                                       *RAJA YAACOB BIN RAJA ALANG
MATLAMAT: BERSIFAT SEPARUH POLITIK. BANYAK MEMPERJUANGKAN PELUANG ORANG MELAYU UNTUK BERKHIDMAT DALAM SEKTOR KERAJAAN, MEMPERJUANGKAN PENDIDIKAN MELAYU DAN MEMPERJUANGKAN PEMELIHARAAN KEDUDUKAN ORANG MELAYU DALAM PERSAINGAN DENGAN BANGSA PENDATANG.


NAMA PERSATUAN: PERSATUAN MELAYU PAHANG
TEMPOH DITUBUHKAN: MAC 1938
TOKOH-TOKOH UTAMA:*TENGKU MUHAMMAD BIN SULTAN AHMAD
                                 *DATUK HUSSEIN BIN MOHD TALIB
MATLAMAT: MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN ORANG MELAYU DAN MENYELESAIKAN MASALAH MEREKA.

NAMA PERSATUAN: PERSATUAN MELAYU NEGERI SEMBILAN
TEMPOH DITUBUHKAN: 9 SEPTEMBER 1938
TOKOH-TOKOH UTAMA:  *TENGKU MOHAMAD NASIR
                                        *RAJA NORDIN MOHD TAHIR
MATLAMAT: MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN ORANG MELAYU DAN MENYELESAIKAN MASALAH MEREKA.


2.1.4 Kesatuan Malaya
(Malayan Union)

Ø  British kembali ke Tanah Melayu setelah Jepun berundur dari  Tanah Melayu.
Ø  British memperkenalkan satu sistem pentadbiran baharu yang dikenali sebagai Kesatuan Malaya atau Malayan Union.
Ø  Pengenalan sistem pentadbiran baharu itu diluluskan oleh Parlimen British pada 10 Oktober 1945.
Ø  12 Oktober 1945, Sir Harold Mac Michael dilantik sebagai wakil British untuk mendapatkan tandatangan daripada sembilan orang raja-raja Melayu.
Ø  Malayan Union diluluskan secara rasmi pada Januari 1946.
v  Tujuan British memperkenallkan Malayan Union ialah:
a)      Penyatuan wilayah-wilayah pentadbiran  berasingan dan meningkatkan kecekapan
b)      Perasaan anti-Melayu à Dengan penubuhan Malayan Union, British dapat mengurang dan mengawal kuasa orang Melayu.
c)      Percubaan British ke arah pemerintahan sendiri oleh masyarakat tempatan tetapi mengikut ciri politik British.
d)     Langkah penyatuan politik
-Penubuhan Malayan Union untuk mengintegrasi kaum Cina, India dan Melayu menjadi komuniti yang kuat.
-Memastikan sumbangan mereka sebagai sumber tenaga yang efektif dan mengembangkan ekonomi kekal terpelihara
O     Syarat-syarat utama Malayan Union:
A.    Semua negeri Melayu disatukan di bawah pemerintahan Gabenor British dan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan Persekutuan.
B.     Singapura dikeluarkan daripada persekutuan dan dijadikan Tanah Jajahan Mahkota British di bawah seorang Gabenor British berasingan.
C.     Kedaulatan raja-raja Melayu dihapuskan.Sultan hanya satu gelaran dan mereka hanya boleh bersuara dalam hal-hal yang menyentuh agama islam dan adat resam Melayu.
D.    Hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan                                                             àPrinsip jus soli dipraktikkan dalam soal                                  kewarganegaraan.      
E.     Seorang Pesuruhjaya Negeri akan dilantik di setiap negeri sebagai ketua pentadbir dibantu oleh Majlis Mesyuarat  Negeri  yang terdiri daripada pegawai-pagawai British
Penentangan terhadap Malayan Union
Malayan Union mendapat tentangan yang hebat terutama daripada orang Melayu kerana beberapa perkara, iaitu:
a) Kehilangan kedaulatan Raja Bagi orang Melayu, raja atau sultan merupakan lambang kuasa dan kedaulatan orang Melayu.
b) Pemberian kerakyatan secara jus soli
-Dipercayai boleh mengurangkan majoriti orang Melayu.
-Kedudukan ekonomi dan politik orang Melayu akan terjejas dan menyebabkan hak orang Melayu terancam
c) Malayan Union digubal tanpa mendapatkan pandangan daripada orang Melayu
-Malayan Union dirancang di London tanpa pengetahuan dan penglibatan pemimpin-pemimpin Melayu dan dilakukan secara tergesa-gesa.
d) Kaedah Harold Mac Michael mendapatkan tandatangan raja-raja Melayu
-Beliau mengggunakan kekerasan dan paksaan supaya semua sultan menerima pelaksanaan Malayan Union.
-Para sultan tidak diberi masa untuk membincangkan cadangan ini dengan pembesar-pembesar negeri dan rakyat jelata

O     Orang Melayu menunjukkan rasa tidak puas hati mereka melalui akhbar seperti Majlis dan Utusan Melayu.
O     Dato’ Onn Jaafar, Presiden Persatuan Melayu Johor membuat persidangan bersama 41 buah pertubuhan Melayu di Kelab Sultan Sulaiman di Kuala Lumpur pada 1 hingga 4 Mac 1946.
O     Kongres bersetuju memulau pelancaran Malayan Union dengan menggesa raja-raja Melayu supaya tidak menghadiri majlis perasmian pelantikan Sir Edward Gent sebagai Gabenor Malayan Union.
O     Orang Melayu mempamerkan tidak persetujuan mereka dengan berkabung selama tujuh hari.
O     Berlaku tunjuk perasaan di bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Alor Setar.
O     Pertubuhan Melayu Bersatu (UMNO) ditubuhkan secara rasmi pada 11 Mei 1946 dan Dato’Onn sebagai Presiden.
O     Tokoh wanita turut mempamerkan bantahan mereka misalnya Zaharah Abdullah (Johor), Halimahton Abdul Majid (Negeri Sembilan) dan Saleha Ali (Selangor).
O     Malayan Union juga mendapat tentangan daripada sebahagian orang bukan Melayu.
O     Mereka menyalurkan bantahan melalui pertubuhan Malayan Democratic Union (MDU).

2.1.5 Persekutuan Tanah Melayu
O     Kerajaan British membentuk satu Jawatankuasa Kerja bertujuan menggubal satu perlembagaan baharu bagi Tanah Melayu.
O     Dibentuk  dan dianggotai oleh empat orang wakil Raja-raja Melayu,dua orang wakil UMNO dan enam orang pegawai British dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Malayan Union yang sebelum ini.
O     Jawatankuasa Kerja ini mengemukakan laporan mereka dan diterbitkan pada Disember 1946.
O     Masyarakat bukan Melayu telah melahirkan bantahan mereka terhadap draf perlembagaan tersebut.
O     Orang bukan Melayu menubuhkan Majlis Tindakan Bersama Seluruh Tanah Melayu (AMCJA) pada Disember 1946 dan dipimpin oleh Tan Cheng Lock.
O     AMCJA menggabungkan pertubuhan bukan Melayu seperti MDU,MIC,Liga Belia Demokrasi Baru Tanah Melayu dan beberapa buah kesatuan sekerja.
O     AMCJA mengemukakan enam cadangan baharu seperti berikut:
O     Singapura disatukan kembali dengan Tanah Melayu.
O      Menubuhkan Dewan Undangan Pusat yang anggotanya dipilih oleh rakyat.
O      Hak sama rata bagi seluruh penduduk di Tanah Melayu.
Kemunculan parti-parti politik utama selepas perang dunia kedua
Pertubuhan kebangsaan melayu bersatu (umno)
O     UMNO ditubuhkan pada 11 Mei 1946 oleh Dato’ Onn Jaafar yang merupakan presiden pertama UMNO dan memegang jawatan ini sehingga tahun 1951.
MATLAMAT PENUBUHAN PARTI INI IALAH :
O     a) Penentangan terhadap Malayan Union.
O     b) Menyatupadukan orang Melayu dan mempertahankan kedudukan istimewa orang Melayu.
O     Anggota UMNO berpegang kepada cogan kata ‘Hidup Melayu’ yang disuarakan sendiri oleh Dato’ Onn Jaafar semasa perhimpunan UMNO pada bulan September 1947.
O     Pada 1948 UMNO dijadikan sebuah parti politik dan  perlembagaan UMNO telah diluluskan pada 29 Mei 1946.
O     Sehingga tahun 1951, sebanyak 39 buah bahagian UMNO telah ditubuhkan dengan keahlian seramai 100,375 orang.
O     Manakala Perikatan Pemuda UMNO ditubuhkan pada tahun 1949 sementara Pergerakan Kaum Ibu ditubuhkan pada tahun 1947.
O     Ditubuhkan pada 8 Ogos 1946.
O     Presiden pertamanya ialah John A. Thivy.
O     Antara tokoh MIC yang disegani ialah Tun Sambanthan.
O     Pada bulan April 1955, MIC telah masuk ke dalam gabungan UMNO dan MCA.
O     Sejak kemasukan itu, ahli MIC telah mencapai 7000 orang sehingga tahun 1949 dan berlaku peningkatan keahlian kepada 20000 orang sehingga tahun 1955
TUJUAN UTAMA MIC DITUBUHKAN :
O     Memupuk dan memelihara kepentingan politik, ekonomi dan sosial kaum India di Tanah Melayu.
O     Memperjuangkan kepentingan politik bersam bagi seluruh Tanah Melayu.
O     Mewakili kaum India dalam menyampaikan pendapat kepada kerajaan.
Persatuan cina malaya (MCA)
O     Ditubuhkan pada 27 Februari 1949
O     Idea penubuhan ini dilahirkan oleh Leong Yew Koh.
O     Presiden pertama MCA ialah Tun Tan Cheng Lock.
O     Pada tahun 1952, parti ini diisytiharkan sebagai sebuah parti politik secara rasmi.
O     Pada tahun 1949 ahlinya ialah seramai 100,000 orang dan telah meningkat menjadi 188,000 orang pada tahun 1951.
O     Pada tahun 1952, MCA dan UMNO telah membentuk gabungan yang dipanggil Parti Perikatan (PERIKATAN).
TUJUAN UTAMA MCA :
Melindungi hak dan kepentingan orang cina.
Memelihara keharmonian kaum dalam sesebuah negara yang bersatu.
PERIKATAN
O     Semasa Pilihan Raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada tahun 1952, kepimpinan parti UMNO Selangor dan MCA Kuala Lumpur mengambil keputusan membentuk kerjasama melalui pembentukan pakatan parti pelbagai kaum.
O     UMNO-MCA telah memenangi 9 dari 12 buah kerusi yang dipertandingkan.
O     Presiden UMNO, Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj dan Presiden MCA, Tan Cheng Lock mengambil keputusan membentuk Parti Perikatan pada tahun 1955.
O     Gabungan UMNO-MCA-MIC dalam PERIKATAN menggambarkan kerjasama antara tiga kaum majoriti di Tanah Melayu.
O     Pada tahun 1955, PERIKATAN memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah kerusi yang dipertandingkan.
O     Kemenangan ini melancarkan usaha ke arah rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.
O     Kejayaan Parti Perikatan ialah lambang perpaduan dan kesediaan rakyat tempatan untuk memerintah kerajaan sendiri.
PARTI MALAYA MERDEKA (IMP)
O     Pada 16 September 1951, bekas presiden UMNO yang pertama, Dato’ Onn Jaafar telah keluar daripada parti dan menubuhkan Parti Malaya Merdeka (IMP).
O     Penubuhan IMP merupakan satu penterjemahan untuk merealisasikan idea Dato’ Onn Jaafar mengenai kerjasama pelbagai kaum dalam satu parti.
O     Keanggotaan IMP dibuka kepada semua kaum dengan objektif untuk mencapai kemerdekaan dalam masa sepuluh tahun.
O     Walaubagaimanapun idea Dato’ Onn ini dianggap terlalu awal dan masyarakat berbilang kaum masih belum bersedia untuk bergabung dalam satu parti.
O     Selain itu, wujud juga parti yang berlandaskan Islam.
O     Misalnya, Hizbul Muslimin ditubuhkan dengan matlamat menegakkan sebuah negara Islam.
O     Pada 24 November 1951, Parti Se-Malaya (PAS) pula ditubuhkan.
O     Matlamat PAS adalah :
O     Menjadikan Islam sebagai agama rasmi negara.
O     Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi.
O     Memperketatkan syarat-syarat kerakyatan.
O     Memperjuangkan penubuhan sebuah negara Islam.


2.1.7 RUNDINGAN KEMERDEKAAN
O     Pada Januari 1956, Tunku Abdul Rahman bersama satu rombongan telah ke London untuk membuat rundingan tentang kemerdekaan.
O     Anggotanya terdiri daripada Tunku Abdul Rahman, seorang setiausaha, empat wakil raja dan empat wakil PERIKATAN.
O     Hasil rundingan ini, Perjanjian London telah ditandatangani pada 8 Februari 1956.
O     Menurut perjanjian ini, tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ditetapkan pada 31 Ogos 1957.
O     Ekoran itu, sebuah suruhanjaya perlembagaan baharu Tanah Melayu yang dinamakan Suruhanjaya Reid telah dibentuk.
O     Suruhanjaya ini diketuai oleh Lord Reid.
O     Ahli lain dalam suruhnjaya ini ialah Ivor Jennings dari United Kingdom, William Mackell dari Australia, B. Malik dari India dan Halim Abdul Hamid dari Pakistan.
O     Untuk menggubal perlembagaan Tanah Melayu, suruhanjaya ini mestilah mengambil kira pandangan penduduk dan 131 memorandum bertulis yang telah diterima daripada orang perseorangan dan bebrapa pertubuhan.
INTIPATI PERLEMBAGAAN TANAH MELAYU YANG DIPERSETUJUI
O     Sistem politik berasaskan Raja Berpelembagaan.
O     Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara yang dipilih dikalangan sembilan orang raja Melayu.
O     Ketua kerajaan ialah Perdana Menteri yang dilantik dalam kalangan ahli Dewan Rakyat.
O     Persekutuan ditadbir berdasarkan Demokrasi Berparlimen.
O     Sebuah Parlimen yang dibentuk dianggotai oleh Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

SYARAT KEWARGANEGARAAN DIPERKEMASKAN, IAITU :
O     Kewarganegaraan diberikan kepada semua orang yang lahir di Tanah Melayu selepas merdeka.
O     Kewarganegaraan juga diberikan kepada mereka yang berumur 18 tahun ke atas, dilahirkan di Tanah Melayu dan telah menetap selama 5 tahun.
O     Kewarganegaraan juga diberikan kepada mereka yang berumur 21 tahun ke atas, lahir di luar Tanah Melayu dan telah menetap selama lapan tahun dan boleh berbahasa Melayu.
O     Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
O     Agama Islam sebagai agama Persekutuan, tetapi kebebasan beragama dibenarkan.
O     Akhirnya, Tanah Melayu diberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.
O     Pada hari tersebut, Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Perdana Menteri pertama dan Yamtuan Besar Negeri Sembilan.
O     Tunku Abdul Rahman juga dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong yang pertama.


REAKSI SARAWAK,SABAH,BRUNEI DAN SINGAPURA
Sarawak
O     Peringkat awal>MENENTANG
O     Parti-parti di Sarawak:
O     PANAS (Diketuai temenggung jugah)
O     SUPP dan SNAP Menentang
 pergabungan ini
O     SUPP Diketuai oleh ONG KEE HUI
O     Majoriti ahlinya terdiri daripada kaum cina
O     Parti SNAP dianggotai oleh:
O     -Kaum Iban
O     -Stephen Kalong Ningkan(ketua)
O      MENYOKONG
O     BERJASA(Barisan Rakyat Jati Sarawak)
Sabah
O     Peringkat awal >  MENENTANG
O     Parti politik yang pertama di sabah lahir pada bulan ogos 1961
Dalam kalangan kaum kadazan iaitu UNKO dipimpin Donald Stephans
O     Pada bulan 1962 Kaum murut di sabah menubuhkan sebuah parti Pasok Momogun  Kebangsaan Borneo Utara
O     Parti ini juga menentang pembentukan malaysia dan dipimpin oleh G.S.Sudang
O     Parti politik sabah menerima rancangan Tunku Abdul Rahman iaitu:
•USNO
Ditubuh pada Disember 1961 oleh org islam Dipimpin oleh Datu Mustapha Datu Harun
•UNKO ( Lewat tahun 1962, awal tahun 1963 )
Sebahagian besar penduduk berubah fikiran setelah menerima penerangan
O     Pengerusi UNKO:DONALD STEPHENS
O     -Penyatuan ketiga-tiga wilayah Borneo (Sabah,Sarawak dan Brunei)Kemudiannya,SUPP satu-satunya parti politik yg tetap membantah.

Brunei
Secara peribadi,
O     Sultan Brunei Iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin MENYOKONG konsep malaysia
O     Penentangan yang hebat datang daripada Parti Rakyat Brunei di bawah pimpinan A.M Azahariia berjaya mempengaruhi penduduk Brunei
O     Faktor penentangan:
i.Supaya penguasaan ekonominya berkekalan (minyak)
ii.Menjamin keselamatan
iii.Khuatir akan kehilangan sbhgn besar kekayaannya
Singapura
O      pada Umumnya penduduk singapura BERMINAT dengan konsep persekutuan malaysia
O     Penduduk Singapura di bawah pimpinan
Lee Kuan Yew dan parti tindakan rakyat (PAP)
O     Parti Buruh dari segi prinsip tetapi menganggapnya sebagai satu perkara yang sukar untuk dilaksanakan
O     Parti rakyat singapura MENENTANG gagasan malaysia tetapi, Lee Kuan Yew tetap bersetuju memasuki Persekutuan Malaysia walaupun tidak dipersetujui oleh sesetengah parti berhaluan kiri yang tetap dengan pendirian mereka menentang gagasan Malaysia
2.2.4 REAKSI NEGARA NEGARA ASEAN
O     Selain cabaran yang datang dari wilayah wilayah yang terbabit dengan pembentukan Malaysia seperti Sabah,Serawak,Brunei dan Singapura
O     Tunku Abdul Rahman perlu berhadapan dengan Negara jiran yang turut menentang penubuhan Malaysia iaitu Indonesia dan Filipina.
2.2.5 PROSES PEMBENTUKAN MALAYSIA
O     JAWATANKUASA PERUNDINGAN PERPADUAN MALAYSIA (JPPM)
O      Satu mesyuarat Persatuan Parlimen Komanwel (PPK) cawangan tanah melayu dan Borneo telah diadakan di Singapura pada bulan Julai 1961.
O      Pemimpin Tanah Melayu dan Singapura mengambil peluang untuk menjelaskan konsep Malaysia kepada perwakilan Sabah, Sarawak dan Brunei.
O      Penerangan ini telah mengurangkan salah paham dalam kalangan pemimpin tiga wilayah tentang penubuhan Malaysia.
O      Kesannya, mesyuarat telah bersetuju menubuhkan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia.
O      Jawatankuasa ini dianggotai oleh semua wakil wilayah yang terlibat.
O     Donald Stephens » Pengerusi jawatankuasa
O      Jawatankuasa  :
O     Berfungsi menerangkan dengan lebih jelas tentang konsep Malaysia kepada penduduk Sabah,Sarawak dan Brunei.
O     Berusaha mendapatkan kata sepakat daripada pemimipin politik.
O     Mengadakan perjumpaan sebanyak empat kali,
•PERTAMA : Jesselton (Kota Kinabalu) pada 21 Ogos 1961.
•KEDUA : Kuching pada 18 Disember 1961.
•KETIGA : Kuala Lumpur pada 6 Januari 1962 .
•KEEMPAT : SINGAPURA pada 1 Februari 1962 .
O     Dalam mesyuarat, Tunku Abdul Rahman, Ismail Yusoff, Datu Ong Yoke Lim dan Lee Kuan Yew tokoh dari Tanah Melayu dan Singapura memainkan peranan yang sangat penting.
O      Perjumpaan mereka dengan pemimipin Sabah dan Sarawak telah mendatangkan hasil yang baik.
SURUHANJAYA COBBOLD
O      Suruhanjaya Penyiasat Borneo Utara atau Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan setelah satu rundingan antara kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan British pada bulan November 1962.
O      Dilantik secara rasmi pada 16 Januari 1962.
O      Dipanggil Suruhanjaya Cobbold sempena nama ketuanya, LORD COBBOLD.
O      Ahli-ahli suruhanjaya :
KETUA : LORD COBBOLD
WAKIL  BRITISH : ANTHONY ABELL & DAVID WATERSON
WAKIL PERSEKUTUAN TANAH MELAYU : DATO’ WONG POW NEE, TAN SRI MOHD & GHAZALI SHAFIE.
O      British dan Persekutuan Tanah Melayu bersetuju memasukkan Borneo Utara dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia.
O      Matlamat penubuhan Suruhanjaya Cobbold :


Membuat syor-syor setelah menimbangkan fikiran itu.
O      Suruhanjaya ini menjalankan tugasnya selama 2 bulan, 19 Februari – April 1962.
O      Dalam tempoh itu, Suruhanjaya Cobbold mengadakan 50 perjumpaan di 35 buah tempat, 20 di Sarawak dan 15 di Sabah.
O      Mereka telah menemui lebih daripada 4,000 orang mewakili kira-kira 690 buah kumpulan.
O      Mempelawa dan menerima surat/memorandum daripada orang ramai untuk menyuarakan pandangan.
O      Telah menerima lebih daripada 2,000 memorandum ( 600 pucuk surat dari Sabah & selebihnya dari Sarawak) yang dikemukakan oleh Lembaga bandaran,ketua kaum, Majlis Daerah, parti politik, persatuan, dewan perdagangan, pemimpin agama & perseorangan.
O      Suruhanjaya Cobbold menamatkan penyiasatannya pada 18 April 1962 & mengemukakan laporan penyiasatan kepada British pada bulan Jun 1962.
O      Bentuk sokongan masyarakat Sabah & Sarawak terbahagi kepada 3 golongan :
1/3 daripada dua buah negeri menyokong penuh pergabungan tanpa syarat.
1/3 menyokong dengan syarat & jaminan tertentu.
1/3, sebahagiannya mahukan kemerdekaan dahulu sebelum bergabung, sebahagian lagi menentang kerana mahu kekal dalam pemerintahan British. Bilangan yang menentang 20%.

JAWATANKUASA ANTARA KERAJAAN (JAK)
O      Jawatankuasa Antara Kerajaan ditugaskan untuk merangka syarat-syarat Persekutuan secara terperinci yang diketuai oleh Lord Lansdowne sebagai Pengerusi, Tun Abdul Razak Hussein sebagai Timbalan Pengerusi, wakil kerajaan British dan wakil negeri Sarawak,Sabah dan Singapura.
O      Jawatankuasa ini membentuk satu perlembagaan yang melibatkan permintaan Sabah dan Sarawak berdasarkan memorandum yang diterima daripada parti-parti politik di Sabah & Sarawak.
O      Laporan yang dibuat menggunakan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 & laporan Suruhanjaya Cobbold yang dibuat oleh JPPM dijadikan sebagai asas.
O      Perlembagaan yang dibentuk telah disahkan oleh kerajaan British pada 9 Julai 1963.
O      Perkara yang menjadi teras utama dalam perlembagaan :
Agama Islam » agama Persekutuan seluruh Malaysia kecuali Sabah & Sarawak.
Bahasa Melayu » bahasa rasmi Persekutuan Malaysia
Bahasa Inggeris » digunakan oleh Sabah & Sarawak dalam perkara rasmi selama 10 tahun selepas kemasukkan.
O     Kuasa kawalan imigresen di Sabah & Sarawak diserahkan kepada kerajaan negeri masing-masing.
O     Tujuannya untuk memberi keyakinan kepada Sabah & Sarawak bahawa tujuan Tanah Melayu bukanlah untuk menjajah.
O     Sistem pendidikan » dikekalkan sehingga Majlis Negeri membuat pindaan.
O     Sabah » 24 perwakilan , Sarawak » 16, Singapura » 15 buah kerusi.
REFERENDUM SINGAPURA
O      Singapura membuat satu pungutan suara yang dipanggil Referendum Singapura.
O      Keputusan mengadakan referendum sebagai satu cara meninjau pendapat penduduk Singapura untuk mendapatkan kepastian & pendirian rakyat Singapura berhubung Penubuhan Malaysia.
O      Pungutan suara buka bertujuan membenarkan rakyat Singapura menolak Penubuhan Malaysia tetapi menerima cadangan dengan pendirian mereka.
O      Kerajaan Singapura yakin sebahagian besar Parti Politik menyokong cadangan Malaysia, Cuma pandangan dan pendirian mereka perlu diambil kira.
O      Rakyat Singapura diberi 3 pilihan:
Pilihan a » rakyat bersetuju bergabung dengan syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu melalui kertas putih pada bulan November 1961
Pilihan b » rakyat bersetuju bergabung tanpa syarat dan kedudukan singapura menjadi seperti negeri melayu lain dalam persekutuan tanah melayu
Pilihan c » Rakyat bersetuju bergabung dengan syarat dan faedah yang hampir sama seperti yang diperoleh wilayah borneo daengan penyertaan ini
O      Referendum Singapura telah diadakan pada 1 november 1962.
O      Barisan sosialis dan pihak komunis tidak bersetuju untuk bergabung dengan persekutuan Tanah Melayu dan telah memulau pungutan suara dengan membuang undi kosong.
O      Selepas referendum selesai, laporan menunjukan 71% pengundi menyokong pembentukan Malaysia
O      Analisis sejarah mendakwa bahawa sokongan Singapura disebabkan kejayaan kerajaan PAP menyakinkan rakyat bahawa tiada kemungkinan taraf akan dilucutkan dengan penggabungan, perdagangan antarabangsa Singapura mungkin merosot & ancaman komunis akan dibendung.
O      Keputusan menunjukkan rakyat Singapura bersetuju menyertai Malaysia dengan memilih syarat A.KESIMPULAN
O     Perjalanan sejarah membuktikan negara ini pernah diceroboh oleh kuasa asing
O     Masyarakat melayu selaku masyarakat peribumi telah mengusahakan pelbagai cara bagi mengembalikan kedaulatan dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka
O     Kerja sama dan tolak ansur antara kaum akhirnya membuahkan hasil apabila kemerdekaan berjaya dikecapi dan matlamat mendirikan negara berdaulat tercapai pada tahun 1957
O     Perancangan menubuhkan Persekutuan Malaysia yang merangkumi Tanah Melayu,Singapura,Sabah,Sarawak dan brunei akhirnya berjaya dilaksanakan pada 16 september 1963 tanpa Brunei
O     Singapura pula telah keluar daripada Persekutuan Malaysia selepas dua tahun Persekutuan Malaysia ditubuhkan

O     Penubuhan Malaysia telah memberikan banyak faedah kepada Tanah Melayu,Sabah dan Sarawak